Arbetsrutiner genom rutiner

Hem/Arbetsrutiner genom rutiner

Arbetsrutiner som ger arbetsro i klassrummet.
Eleverna får tydliga instruktioner av dig som pedagog innan
de sätter igång med lådorna. Då vet de vad som förväntas av dem
och vad som gäller.

1. Viktigaste uppgiften:

Se till att din kompis har det bra. Lös uppgiften utan att ”ranta runt”.

2. Läs och lös uppgiften tillsammans.

Vad ska ni göra? Gör det ni kommit överens om. Dokumentera vad ni gör! Städa efter er.

3. Stopptid utan alternativa uppgifter

Hela lektionen arbetar elevparet med sin låda, de får ingen ny uppgift om de säger att de är klara utan fortsätter med dokumentationen och den viktigaste uppgiften-att ta hand om sin kompis. Det stressar av de elever som skyndar göra färdigt för att få nya uppgifter.

Tillåtet att misslyckas med uppgiften

När eleverna arbetar med Skelleftetekniken är deras huvuduppgifter att ta hand om sin kompis och att inte ranta runt i klassrummet. Uppgiften de har framför sig i lådan ska de lösa så gott de kan men det är tillåtet att misslyckas. Det är en lärdom i sig. Huvudsaken är att de sköter huvuduppgiften att ta hand om sin kompis.

Kreativa elever utmanas och lyckas

I de flesta klasser finns elever som har svårt att fokusera i traditionella skoluppgifter. I Skelleftetekniken utmanas de i laborativa övningar där de hittar sin hemmaplan och får känna att de lyckas!