Skills

Hem/Skills

S.K.I.L.L.S

Skola Kommun Industri Lokalt Lärande Samarbete

Vi vill med detta samarbete:

Ta verkligheten till skolan, så att det blir tydligt för eleverna vad de sen kan ha sin kunskap till.
Ge företaget möjlighet att visa upp sin lokala verksamhet och vara ambassadörer för sin bransch.
Gynna bygden och lokala företag genom att knyta kontakten mellan företag och kommande arbetskraft. Gynna samarbeten.
Visa att egenskaper som i skolan kan ses som svagheter på en arbetsplats kan utvecklas till en styrka.
Tillhandahålla ett material som lär eleven socialt samspel, ämneskunskap och arbetsrutiner. Vi lär och utvecklar elevernas skills/förmågor. Vi lyfter eleven.

Samarbetspartners:

Skola
Lokala företag
(Kommunens tekniska avdelning ÅVC)
Skelleftetekniken

Skolan

 • Skolan köper Skellefteteknikens startpaket – handledningarna.
 • Skolan arbetar med Skellefteteknikens material där eleverna lär sig socialt samspel, ämneskunskap och arbetsrutiner. Se fördelar för elev och pedagog.
 • Eleverna arbetar in hållbarhetstänk genom vårt demonteringspaket. Detta går ut på att skruva sönder gamla maskiner och sortera materialet efter järn, plast osv. Tillkommer termin 2 om möjligheterna finns från skola/kommuns sida.
 • Eleverna förstår att kunskapen de lär sig nu kommer till nytta senare i livet. De motiveras till skolarbete av företagets ambassadör.
 • Eleverna får upp ögonen för att det finns tekniskt arbete på orten där deras skills behövs.

Lokal industri / Lokalt företag

 • Företaget sponsrar skolan med verktygslåda samt en årskurs material.
 • Materialet skräddarsys efter företaget där viktiga egenskaper på denna arbetsplats lyfts fram, t ex ordning, dokumentation, komma i tid osv.
 • Genom arbetet med det skräddarsydda materialet kommer eleverna knyta närmare band till ambassadören och hans arbetskamrater.
 • Företaget knyter kontakt med kommande arbetskraft och kan visa på att elevernas skills behövs i deras verksamhet och att skoltiden är viktig för att lära sig fungera på en arbetsplats senare.

Kommunen

 • Sponsrar skolan med demonteringen, under termin 2 om förutsättningarna finns på orten.
 • Eleverna skruvar sönder gamla maskiner och lär sig hållbarhetstänk samtidigt som de arbetar med händerna och ordentliga verktyg.
 • Tekniska avdelningen och skolan kommer överens om hur transport av material mellan skola och återvinningen lämpligast ser ut.

Skelleftetekniken

 • Knyter kontakt mellan skola och företag.
 • Knyter kontakt mellan skola och tekniska avdelningen.
 • Skräddarsyr och levererar Skellefteteknikens material utifrån det lokala företaget.
 • Sköter uppstart och hanteringen av projektet