Inventeringslista

Hem/Inventeringslista

Material till Matematik Area Inventeringslista

Art-nrÖvningMaterialAntalInfonoteraKöp antal
MA5100Tre hörn - triangelx3(av samma)
MA5101ram1G00001 i webshop
MA5102instr1G00002 i webshop
M00101plastficka1A5ingår i G00002
M00110kakburk med lock1
2A0403linjal120cm
M00513sax1
M00626cm-rutat papper115st rutade A5
MA5200Fånga rutor Omkring - omkretsx3(av samma)
MA5201ram1G00001 i webshop
MA5202instr1G00002 i webshop
M00110kakburk med lock1ingår i G00002
M00101plastficka1A5
L10301gul dm²1enhetsbytare
M00629cm-rutat papper1A4
MA5201ring av snöre1polyesterlinagärna olika omkr.
MA5300Mät - bokför - funderax3(av samma)
MA5301ram1G00001 i webshop
MA5302instr1G00002 i webshop
M00101plastficka1A5ingår i G00002
M00110kakburk med lock1
L10301gul dm²1enhetsbytare
M00626cm-rutat papper115st rutade A5förp.
2A0403linjal120cm
MA5303miniräknare1
MA5400Klossen tipparx3(av samma)
MA5401ram1G00001 i webshop
MA5402instr1G00002 i webshop
M00101plastficka1A5ingår i G00002
M00110kakburk med lock1
M00467träkloss MA1specialutformad
MA5403klämma1plast
L10301gul dm²1enhetsbytare
MA5500Många hörnx3(av samma)
MA5501ram1G00001 i webshop
MA5502instr1G00002 i webshop
M00101plastficka1A5ingår i G00002
M00110kakburk med lock1
2A0403linjal120cm
M00513sax1
M00626cm-rutat papper215st rutade A5förp.
MA6100Lärarlådax1
MA5601ram1G00001 i webshop
M00110kakburk med lock1
MA5001lärarhandledning1
M00115CO-kartong1kartong 33
M00110kakburk med lock3
M00626cm-rutat papper115st rutade A5förp.
M00629cm-rutat papper3A4, st
© Bertil Asplund 2010