Ämneskunskap

Hem/Ämneskunskap

NO-material färdigt att använda med eleverna, i linje med LGR-11

En av Skellefteteknikens främsta styrkor är att vi har ett material och arbetssätt som ligger i linje med Lgr-11 samtidigt som vi jobbar med den viktiga sociala kompetensen hos eleverna.

NO-övningarna

Eleverna arbetar parvis med ett varierat material som engagerar och lär dem om funktioner. De arbetar efter ett schema och förstår snabbt arbetssättet, vilken låda de ska arbeta med och vad som gäller under lektionen. Elever lär sig på olika sätt och i Skelleftetekniken hittar alla en hemmaplan där de känner att de får lyckas och får då tilltro till sin egen förmåga. Övningarna är varierade och utformade på ett sätt som gör att fokus handlar om att förstå funktioner istället för att leta facit.

Eleverna arbetar med riktiga verktyg  

När ni beställer väljer ni om ni vill ha 1 verktygslåda (1 per skola räcker) eller lösa verktyg.
Fördel med lösa verktyg:
-Billigare start med Skelleftetekniken vid köp av 1 grunduppsättning.
Fördelar med verktygslåda:
-Räcker med 1 per skola. Billigare om ni väljer att jobba med fler grunduppsättningar.
-Varje verktyg har sin plats så man märker när något saknas.
-Lådan (ca 25 kg) är försedd med hjul så den kan enkelt transporteras runt. Håller ni alltid till i t ex en tekniksal kan hjulen väljas bort.

Undervisa om NO och sammanfatta övningarna

  • Skellefteteknikens usb – (PDF)
    I del II av åk. 2-6 finns korta filmer av de funktioner eleverna stöter på i NO-övningarna. Bild ”usb”
  • Naturlagarna
    Enkla texter och bilder som hjälper dig förklara funktioner istället för de svåra orden.

Experiment och undervisande filmer