Social kompetens och arbetsro till Grundskolan

  • Skapar socialt samspel och empati

  • Motverkar mobbing

  • Ökar motivationen i Grundskolans F-6

Se hur?

Varför Skelleftetekniken?

Ismael Orgmets på Vallens miljöskola
får frågan.