När pedagogerna ska komma igång med Skelleftetekniken

Du som pedagog skaffar dig den kunskap du behöver om material och arbetssätt. Se i första hand våra sammanfattningar om hur.

När era varor kommer, se och gör den Minikurs som hör till den uppsättning ni beställt.
Prova materialet med en kollega, som vore ni elever.
Fördjupa er i filmerna om Social kompetens (Gruppdynamiken).

Pedagogen delar in eleverna i väl genomtänkta par så att individerna bidrar till varandras utveckling. Om du t ex sätter ihop två tysta elever kommer de till slut att börja prata. Två dominanta kommer att slipa av varandra. Se film om parindelning på Skellefteteknikens usb.

Informera eleverna om förutsättningar och rutiner

Viktigaste uppgiften:

Se till att din kompis har det bra.
Lös er uppgift utan att “ranta runt”.

Läs och lös uppgiften tillsammans:

Räkna ut VAD ni behöver göra för att lösa uppgiften med hjälp av den skriftliga instruktionen.

GÖR den lösning ni tror på.

Under arbetet, eller efter, SKRIV/RITA vad som hände och varför.

Slutligen ska ni STÄDA så att material och verktyg kommer rätt och är redo för nästa grupp.

Anpassa arbetet med uppgiften till den tid ni har uppgiften på schemat. Men dokumentationen kring uppgiften uppmuntras även på annan tid. Samtidigt ges inga andra alternativ än att göra dokumentationen fin och ta hand om sin kompis. Den förutsättningen stressar av eleverna då det inte finns något att jaga fram emot.

När klassen arbetat med Skelleftetekniken några lektioner kommer eleverna veta vad som förväntas av dem under denna lektion och de blir självgående. De arbetar med sin kompis och löser den uppgift som står på schemat i skolpärmen. Det är väldigt viktigt att de dokumenterar vad de kommer fram till. När alla arbetat klart med alla övningar (efter 15 veckor) får eleverna göra ett prov. Detta prov är inte för att poängbedöma eleverna utan för att pedagogen ska se vad eleverna tagit till sig för kunskaper. Bedöm inte provet med poäng, utan med positiva kommentarer.
Provet eleverna genomför när schemat är slut används som underlag för den sammanfattning du som lärare sen har med eleverna. Vid sammanfattningen inleder du med att prata om den sociala kompetensen, som är huvuduppgiften. För att sammanfatta ämneskunskapen har du proven och lektionernas upptäckter som underlag. Till din hjälp har du boken Naturlagarna samt Skellefteteknikens usb där du har små sammanfattningar till varje årskurs.