Vanliga frågor

 Frågor om Skellefteteknikens material

Det viktiga är inte VILKA bitar som är gran och tall. Anledningen till att vi har blandat är att eleverna ska stöta på båda träslagen och förhoppningsvis uppmärksamma detta och slås av deras olika egenskaper. Att tall inte är så hårt, kan lukta terpentin och har en tydlig ådring till exempel. Gran luktar också och har gott om kvistar. Ofta besvärliga men ibland ganska dekorativa. Kanske funderar de även över de andra trädelarna i materialet som ligger i lådorna. Där använder vi björk. Björk är hård och ganska blek. Så blanda gärna träslag så får de i praktiken mer erfarenhet på området.

Oftast är problemet att chuckens inre delar har hamnat ur läge. OM så är fallet är det lätt att lösa. Hör av dig till oss så skickar vi en instruktion.

Då en skiljevägg plockats bort i konstruktionen håller inte ficklamporna för den ”sönderplockning” vi tidigare utsatt den för. Dessa lampor fungerar utmärkt att lysa med, men plomberas för att inte kunna öppnas. I femmans övning Ficklampan ersatt ficklampan med en konstruktion där samma kunskapsmoment visas. Där bygger de en egen ficklampa med delarna i lådan. I de blå övningarna kommer övningen att skrivas om av samma anledning (att inte skruva isär ficklampan allt för mycket).

Digitala termometrar kan vara trasiga eller bara knepiga. En lurig grej är att den inte mäter hela tiden utan ”sover en stund” sedan kvicknar den till, mäter tempen och ändrar på displayen. Det kan vara 5-10 sek mellan mätningarna. En annan luring är att man kan be den göra olika jobb. Normalt mäter den med jämna mellanrum. Man kan också be den visa max-eller min temperatur (sedan sist man ”nollade” med resetknappen). Då visar den bara det efterfrågade värdet, men mäter ingen temperatur. Det ser då ut som om den inte fungerar, men man får ett tecken på displayen som berättar vilket värde man frågat efter.

Tyvärr inte. En bra konsekvens är dock att eleverna förhoppningsvis tänker på att vara varsamma med bräckliga material.

Spelplanen i detta fall är 9 kort i en påse. Tanken är att eleverna ska lägga ut dessa som en ”spelplan” i mån av plats.

De allra minsta borrarna behöver inte eleverna använda. Man kan tejpa över hålen till dessa borrar. Reservdelar finns dock alltid hos oss.

Om generatorn slutat fungera KAN man antingen skicka den till oss så lagar vi den och skickar denna åter. När garantin gått ut (1år) eller vid övervåld måste ni dessvärre stå för portot till oss. Ett annat alternativ är att öppna den och se om problemet är att något lätt-fixat. På det svarta locket finns en svart ”flärp” som går ner över ett hörn. Här finns en svart nit inslagen. Centrum (ca 2 mm) på denna nit kan slås in med hjälp av exempelvis ett drivdorn så att man då kan öppna generatorn (spara delarna för att återanvända). Tag gärna ett kort i detta läge så kan ni maila oss och ev få vidare instruktioner (hur den ska se ut). Om ni lagar den själv kan vi skicka er en ny sprint så att ni åter kan försluta generatorn innan eleverna kommer åt den. Men har ni kvar lilla centrumsprinten i niten går den troligen återbruka.

Batterilådan är ingen elev-övning. Helt enkelt en förvaringslåda för batterier.

Här på hemsidan hittar ni alla scheman. Även tomma scheman om ni vill fylla i själv.

Om den del ni saknar finns i vår lilla legoreserv kan vi naturligtvis hjälpa er. Om inte är det hela byggsatser som gäller. När legomodeller utgår byter vi till andra byggsatser. Beställer ni en sats som utgått följer ny ritning/nytt legokort med ersättaren utan extra kostnad.

Frågor om Skellefteteknikens arbetssätt

Skelleftetekniken är ju i första hand ett arbetssätt och till det finns ett stort elevmaterial. För att veta hur materialet ska användas krävs en fortbildning. Rätt använt kan arbetssättet hjälpa pedagogerna med det sociala samspelet och värdegrunden, företagsamhet samt NO-Teknik. Därför följer numera fortbildningen med i den grunduppsättning ni väljer och det är väldigt viktigt att den pedagog som ska jobba med materialet genomför Minikursen med en kollega. Utbilda er själva innan ni ger materialet till eleverna så att ni inte missar någon av de fina effekter Skelleftetekniken ger.

Hela materialet hjälper till att skola in eleverna i ett arbetssätt. För att det ska fungera bör man använda hela upplägget som är utprovat i många skolor med elever och lärare under många år. Så vi rekommenderar att man INTE plockar russinen ur kakan utan låter eleverna arbeta sig igenom materialet. MEN, när eleverna är inskolade på arbetssättet kan man gärna göra egna TEMAN. På hemsidan hittar ni de teman vi har, Matte, Svenska och Kemi. Dessa har en kortare organisation och fungerar för 30 elever. 5 olika övningar x3 för elevparen.

Kemin är utvecklad av en duktig lärare som arbetet med Skelleftetekniken på sin skola. I samråd med läraren och i samband med utprövning har materialet justerats lite för att passa Skellefteteknikens arbetssätt och ingår nu som en av våra temalådor. För att ni ska kunna göra egna temalådor finns tomma scheman på vår hemsida. Vill du utveckla ett eget område är du välkommen att höra av dig med funderingar och frågor.

Ingen känner din dotter som du, men känner du din dotters KLASS och vilka roller/egenskaper eleverna visar upp i gruppen? Pedagogen i klassen/gruppen är ju den som har den bästa insynen i gruppens sociala samspel. Så ha förtroende för att pedagogen vet vad hon/han gör i sin parindelning för det sociala samspelet i klassen. Den roll din dotter har hemma kan vara helt annan än den hon har i klassrummet. Tänk på att hela gruppen ska bygga upp en fungerande social miljö.

Folk i allmänhet beter sig ju olika beroende på den sociala situation de är i, så även barn. Så flickan i frågan kan ju bete sig på ett sätt hemma och på ett annat sätt i skolan. Detta för att anpassa sig till den miljö hon hamnat i. Om föräldern har åsikter om parindelningen kan du berätta lite om tanken med Skelleftetekniken och parindelningen. Du kan inte lämna ut klassens andra elever utan prata istället om principerna som tas upp i filmerna om gruppdynamiken. Du kan berätta lite om det sociala samspelet fungerar rent allmänt. Du kan använda exempel ur den “Gröna boken” Gruppdynamik som följer med i Startpaketet.

En del elever ställer höga krav på sig själv vad gäller resultat på prov, dokumentation och att komma “rätt”. När de då inte kan få bekräftelse på om de har rätt eller fel kan de ofta bli frustrerade. En del är så tävlingsinriktade att de har svårt att se vitsen med övningar som inte är resultatbaserade. Exempelvis kan de ifrågasätta vad Fia med Knuff har med teknik att göra. Viktigt då att, som lärare, veta och förstå att Skelleftetekniken jobbar nog så mycket med elevernas sociala kompetens som med deras tekniska eller teoretiska kunskaper. Här har Skelleftetekniken utvecklats genom året och gått från att framförallt vara ett NO-MATERIAL till att framför allt vara ett ARBETSSÄTT som jobbar med den sociala kompetensen. På köpet får man NO-delen som intresserar de flesta eleverna och går i linje med Lgr-11.. Det kan vara nyttigt för de “tävlings-besatta” eleverna att inte kunna jämföra. De “mår gott” i så många andra ämnen/betygsskalor. Lägg även märke till de elever som INTE har det så lätt i resultat- och betygsbaserade ämnena. De brukar blomma under dessa lektioner.