Fördelar för elev och lärare

När Skelleftetekniken används enligt instruktionerna i en klass
får den fina effekter för både elever och lärare.

Fördelar för eleven

 • Eleven hittar och får lyckas på sin hemmaplan
 • Materialet engagerar barnen, även de lite ”spretiga” eleverna som här lär på sitt sätt
 • Eleven letar inte facit, utan får kännedom om funktionerna i första hand
 • Ett spännande och utmanande material som fångar deras intresse och skapar arbetsro
 • Experiment med enkla medel så att intresserade kan fortsätta arbeta hemma
 • Barnen kan inte jämföra resultat med varandra i och med olika arbetsuppgifter
 • Samma kompis varje lektion skapar en djupare relation och trygghet i gruppen
 • Eleverna arbetar in värdegrund med empati
 • En insikt i vikten av att vara en bra kompis och de tränar på så vis sin sociala kompetens
 • Företagsamhet och entreprenöriellt lärande tränas
 • Inga alternativ till övningen – arbetsro utan stress
 • Stora fördelar kommer av att göra en bra dokumentation
 • Nyttiga arbetsrutiner

Fördelar för pedagogen

 • Ett tidsbesparande och förberett material som är klart att jobba med
 • Eleverna gillar materialet, framförallt lite spretiga barnen med ”kunskap i händerna”
 • Skolan äger materialet
 • Inga årsavgifter eller andra utgifter tillkommer
 • Billigt att använda materialet ännu ett år, komplettera bara med förbrukningsvaror t e x ljus
 • Snabb och enkel support med reservdelar
 • Mestadels vanliga artiklar i materialet så att eleven kan fortsätta utforska hemma
 • Material i linje med Lgr-11
 • Arbetsro i klassrummet då elevparen isoleras i och med olika arbetsuppgifter
 • Tid att arbeta med det sociala i klassen och stötta de grupper som behöver det
 • Utvecklingen över tid hos eleven kan enkelt följas i den NO-bok där dokumentationen sker
 • Handledning och underlag att förklara NO på ett enkelt sätt så att barnen förstår funktionerna