Skellefteteknikens handledningar

Startpaketet Pris 1 000 kr

I skolans första köp ingår startpaketet för att man ska kunna jobba med Skelleftetekniken.

Skellefteteknikens usb

Med hjälp av detta kan en ny skola komma igång direkt med material och arbetssätt.
I grunduppsättningen finns den minikurs pedagogen genomför på skolan med en kollega. Denna usb kan även användas för att fortbilda andra lärare eller för repetition.

Skolans originalpärm

Förvaring för lärarhandledningarna.
Handledningarna för varje årskurs/arbetsområde följer med materialet ni beställer.