Ett genomarbetat material i linje med LGR-11

Det innefattar många ämnesområden där NO-Teknik dominerar. Andra färdigheter tränas också som kommunikation, dokumentation och samarbete.

Jämför med Lgr-11

NO-övningarna

Eleverna arbetar parvis med ett varierat material som engagerar och lär dem om funktioner. De arbetar efter ett schema och förstår snabbt arbetssättet, vilken låda de ska arbeta med och vad som gäller under lektionen. Elever lär sig på olika sätt och i Skelleftetekniken hittar alla en hemmaplan där de känner att de får lyckas och får då tilltro till sin egen förmåga. Övningarna är varierade och utformade på ett sätt som gör att fokus handlar om att förstå funktioner istället för att leta facit.

Skelleftetekniken fördelar russinen i ämnesområdena och arbetar med NO utifrån energibegreppen. Vi nivåindelar svårighetsgraden både i årskurserna och i övningarna. Färgerna hjälper skolan att hålla isär alla övningar och material.

Åk 1: Enkla, lekfulla övningar med sikte på att bygga rutiner i arbetssättet.

Åk 2: Elektricitet, magnetism, gravitation och fortsatt arbete på rutinen.

Åk 3: Gravitation, kemi, centrifugalkraft och materia.

Åk 4: Energi (värme), densitet, kemi och materia.

Åk 5: Elektricitet, magnetism, statisk elektricitet och kemi.

Åk 6: Ljud, ljus, kemi och materia

Eleverna arbetar med riktiga verktyg  

När ni beställer väljer ni om ni vill ha 1 verktygslåda (1 per skola räcker) eller lösa verktyg.
Fördel med lösa verktyg:
-Billigare start med Skelleftetekniken vid köp av 1 grunduppsättning.
Fördelar med verktygslåda:
-Räcker med 1 per skola. Billigare om ni väljer att jobba med fler grunduppsättningar.
-Varje verktyg har sin plats så man märker när något saknas.
-Lådan (ca 25 kg) är försedd med hjul så den kan enkelt transporteras runt. Håller ni alltid till i t ex en tekniksal kan hjulen väljas bort.
Verktygen används i första hand när eleverna arbetar med konstruktionsuppgifterna och om demonteringsuppgiften startas på skolan. I förlängningen kan eleverna använda verktygen för egna enkla projekt eller byggen.

Undervisa om NO och sammanfatta övningarna

 • Skellefteteknikens usb – (PDF)
  I del II av åk. 2-6 finns korta filmer av de funktioner eleverna stöter på i NO-övningarna.
 • Naturlagarna
  Enkla texter och bilder som hjälper dig förklara funktioner istället för de svåra orden.

Se fler exempel på Förklarande filmer
på Skellefteteknikens USB.

Alla arbetsscheman är uppbyggda efter samma mall. Med färdigheterna strategiskt fördelade. Eleverna möter hela tiden nya utmaningar medan de fasta rutinerna ger trygghet att koncentrera sig på innehållet. I handledningarna hittar ni sätt att utnyttja schemats finesser.

Under inskolning ligger fokus på socialkompetens och arbetsrutiner

Det är viktigt att använda hela långa schemat under tiden eleverna inskolas i arbetssättet. Då ska fokus ligga på att den sociala kompetensen och arbetsrutinerna. Ämneskunskapen har i inskolningsläget mer uppgiften att stimulera elevernas olika begåvningar och färdigheter.

inskolning av Skelleftetekniken

Efter inskolning ligger fokus på ämneskunskap och dokumentation

När eleverna klarar arbetssättet kan man göra egna tematiska arbetsområden eller köpa exempel av oss för att se hur den kortare organisationen fungerar. Med den kan man komma till sammanfattning efter 5 tillfällen.

inskolning av Skelleftetekniken

Efter inskolning kan intresserade pedagoger göra egna temaområden

Här ser ni Temaområden med den kortare organisationen som ger möjlighet att komma till sammanfattning efter 5 lektioner. Temat styr enbart mot ämneskunskapen. Efter att eleverna inskolats i arbetssättet och förstått organisationen kan pedagogerna själva göra temaområden.
Vi har även gjort ett tema för förskoleklass som en mall för hur Skelleftetekniken kan användas när eleverna har begränsade läskunskaper. Arbetssättet och organisationen har ytterligare anpassats för de mindre barnen och kan med fördel användas i åk 1:s material (Grå lådan).

Temaområden

 • Förskoleklass
 • Svenska /Beskriva -Från åk 2
 • Matte / Area – Från åk 5
 • Kemi – Från åk 5
  (Inköpt av duktig pedagog)