Viktigaste uppgifterna i Skelleftetekniken är:
Se till att din kompis har det bra.
Ni ska lösa er uppgift utan att ranta runt.
Det är viktigt att pedagogen poängterar detta i genomgången med eleverna.

Det är ju i grundskolan barnen formas till de individer de blir som vuxna, utvecklar sin sociala kompetens. En viktig sak att tänka på när det gäller grundskolan, är att den är obligatorisk. Eleven kan inte fly utan måste hitta sätt att överleva i den grupp de hamnat. Därför blir gruppdynamiken i klassen så intressant och där har du som pedagog ett stort ansvar att rädda de som riskerar att hamna snett, åt ena eller andra hållet. Vi vill varken utbilda ja-sägare som bara ser på, eller mobbare som roffar åt sig.

Att klassen fungerar är en förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig något i skolan. Barn föds inte elaka, men några är väldigt kreativa och kan finna funktioner som ger dem fördelar, på andras bekostnad. Om vi på låg- och mellanstadiet ger dem rätt etik och hållbara mönster har de goda förutsättningar i skolan och framtiden. Dessa mönster följer ju även med in i vuxenvärlden och på arbetsplatsen.

Fördjupa dig i Gruppdynamiken genom
att se filmerna här på sidan.

I vårt startpaket ingår boken Gruppdynamik 1.

Filmer

manipulation

Manipulationens metoder:

Muta och fjäska
Söndra och härska
Hota och piska
Isolera och viska
Lyfter fram fel
Krymper en del
Spela martyr
Känslorna styr
“Gråter” en tår
Medlidande får
Berömma och hylla
Ger lätt storhetsfylla