Aktuellt

Hem/Aktuellt
1705, 2018

Så blir ditt barns skoltid ännu bättre

Många barn kan fara illa i skolan. Men med rätt medel och trygghet hittar de flesta rätt i livet.
Här är tekniken som redan blivit en stor succé på många skolor i landet. Nu erbjuds den på din ort.

Det är i grundskolan som barn till stor del formas till den individ den ska bli som vuxen. En skolgång som är obligatorisk och som inte går att fly ifrån. Här gäller det för eleven att hitta en plats att växa i, eller om det vill sig illa, att överleva i. Gruppdynamiken kan vara av avgörande betydelse för just dina elever.
– Barn föds inte elaka, men några är väldigt kreativa och kan finna funktioner som ger dem fördelar, på andras bekostnad. Om vi på låg- och mellanstadiet ger dem rätt etik och hållbara mönster har de goda förutsättningar i skolan och framtiden, säger Elin Stenmark, som arbetar med en unik teknik att använda sig av i undervisningen i landets skolor.

Med Skelleftetekniken arbetar eleverna parvis med övningar i ämnet NO. De följer ett schema att jobba efter och lär sig att förstå funktioner istället för att leta facit. De får tillsammans prova sig fram genom olika övningar och experiment, som även ökar färdigheterna inom områden som motorik, konstruktion och socialt samspel.
– Men det viktigaste i arbetet är att se till att din arbetskompis har det bra. Skelleftetekniken gynnar den sociala utvecklingen, lär barnen att lyckas tillsammans och bygger på en värdegrund av empati, vilket förbättrar gruppdynamiken i en klass.
Dessutom kan barnen inte jämföra sina resultat med varandra i och med att de arbetar med olika arbetsuppgifter. Vidare engagerar materialet även de lite ”spretiga” barnen som får ett nytt kul sätt att lära sig nya saker på.

Skelleftetekniken har redan blivit en succé på många skolor runt om i Sverige. En som har arbetat med tekniken är Viktoria, grundskollärare i Göteborg.
– Under mina åtta år som lärare har jag aldrig tidigare mött ett sådant stort engagemang ifrån eleverna som när det gäller Skelleftetekniken. Elever som inte annars hörs så mycket och tar för sig får stort utrymme under de här lektionerna då de bygger på samarbete och ansvar.
En annan som arbetat med metoden är Iréne i Boden.
– Det har varit väldigt kul att arbeta med mina ettor och femmor med tekniken. Det är helt otroligt vad barnen växer när de måste prova själva. Tekniken kan nu komma till din skola.

– Fördelarna är väldigt många. Vi kommer gärna till din skola för att berätta mer.

För den som vill veta mer, kontakta Elin Stenmark, 070-244 89 90 eller maila på elin@skelleftetekniken.se alternativt bertil@skelleftetekniken.se.

Fördelar för eleven

 • Eleven hittar och får lyckas på sin hemmaplan
 • Materialet engagerar barnen, även de lite ”spretiga” eleverna som här lär på sitt sätt
 • Eleven letar inte facit, utan får kännedom om funktionerna i första hand
 • Ett spännande och utmanande material som fångar deras intresse och skapar arbetsro
 • Experiment med enkla medel så att intresserade kan fortsätta arbeta hemma
 • Barnen kan inte jämföra resultat med varandra i och med olika arbetsuppgifter
 • Samma kompis varje lektion skapar en djupare relation och trygghet i gruppen
 • Eleverna arbetar in värdegrund med empati
 • En insikt i vikten av att vara en bra kompis och de tränar på så vis sin sociala kompetens
 • Företagsamhet och entreprenöriellt lärande tränas
 • Inga alternativ till övningen – arbetsro utan stress
 • Stora fördelar kommer av att göra en bra dokumentation
 • Nyttiga arbetsrutiner

 

Fördelar för pedagogen

 • Ett tidsbesparande och förberett material som är klart att jobba med
 • Eleverna gillar materialet, framförallt lite spretiga barnen med ”kunskap i händerna”
 • Skolan äger materialet
 • Inga årsavgifter eller andra utgifter tillkommer
 • Billigt att använda materialet ännu ett år, komplettera bara med förbrukningsvaror t e x ljus
 • Snabb och enkel support med reservdelar
 • Mestadels vanliga artiklar i materialet så att eleven kan fortsätta utforska hemma
 • Material i linje med Lgr-11
 • Arbetsro i klassrummet då elevparen isoleras i och med olika arbetsuppgifter
 • Tid att arbeta med det sociala i klassen och stötta de grupper som behöver det
 • Utvecklingen över tid hos eleven kan enkelt följas i den NO-bok där dokumentationen sker
 • Handledning och underlag att förklara NO på ett enkelt sätt så att barnen förstår funktionerna

Titel