Många barn kan fara illa i skolan.
Men med rätt medel och trygghet hittar de flesta rätt i livet.
Nu kan ditt företag vara med och stötta elever i din närhet.
– Vi vill ge barn framtidstro och en känsla av att vara värdefull, säger Christer Hedlund, vd på Maxmoduler.

Alla skolbarn ska få känna sig delaktiga och trygga i en klass. Det är en mänsklig rättighet då alla människor är lika mycket värda.
För företaget Maxmoduler är det därför en självklarhet att stötta skolbarnen i deras närhet. Det gör de genom att sponsra en grundskola med utbildningsmaterial från Skelleftetekniken.
– Det känns bra i hjärtat att kunna vara med och stötta skolbarnen i min hemstad. Jag hoppas och tror att barnen ska kunna ta till sig det här materialet och få hopp om att det finns andra kvalitéer, såsom att kunna arbeta praktiskt med händerna, som också behövs och är lika värdefullt i vårt samhälle, säger Christer Hedlund.

Skelleftetekniken har redan blivit en succé på många skolor runt om i landet. Eleverna arbetar parvis med övningar i ämnet NO. De följer ett schema att jobba efter och lär sig att förstå funktioner istället för att leta facit. De får tillsammans prova sig fram genom olika övningar och experiment, som även ökar kompetensen inom områden som motorik, konstruktion och socialt samspel. Med Skelleftetekniken lär sig barnen att lyckas tillsammans, snarare än att tävla individuellt i bästa resultat. Det gör att barnen utvecklar sin empatiska förmåga och gruppdynamiken i klassen förbättras.

Materialet engagerar även de elever som i inte riktigt passar in i den traditionella skolmallen, då det handlar mycket om att arbeta praktiskt med händerna. Det är väldigt pedagogiskt utformat och lättförståeligt. Det här är ett utbildningsmaterial som hänger väl ihop med Maxmodulers produktionslina och det visar på att de här färdigheterna är viktiga och värdefulla i vårt samhälle och i arbetslivet. Maxmoduler tillverkar personalbodar och arbetsbodar.
– Jag brinner för att ge hopp och framtidstro till de barn som inte passar in i den traditionella och fyrkantiga mallen som ofta finns i skolan. Jag gillar när man kan tänka lite mer ”outside the box”. Mitt hopp är att det här utbildningsmaterialet kan ge en ögonöppnare om att man inte bara kan forma människor efter en mall, utan att alla människor är unika och har olika kvalitéer som alla är lika värdefulla. Med det här materialet kan elever som inte är lika teoretiskt lagda utan mer praktiskt se att den egenskapen är lika viktig och behövd i samhället, berättar Christer Hedlund.

Maxmoduler sponsrar Norrängsskolan i Lycksele. Läraren Marie Roslund där är väldigt tacksam över att få möjligheten att använda sig av Skellefteteknikens utbildningsmaterial.
– Det känns helt fantastiskt och jättelyxigt, både att få hjälp med kostnaden och kontakten med företaget. Vi ska börja med materialet till hösten och ser verkligen fram emot det och det känns jättespännande. Jag tycker det är jättebra med kopplingen och kontakten med företaget, eftersom eleverna ska ut i arbetslivet i framtiden, berättar Marie Roslund.
Nu uppmanar Maxmoduler fler företag att göra som dem och sponsra en skola.
– Har man möjlighet till det så är det en helt fantastisk sak att göra, menar Christer Hedlund.

För att få veta mer om hur ditt företag kan sponsra en skola, kontakta Elin Stenmark, 070-244 89 90 eller mejla på elin@skelleftetekniken.se eller bertil@skelleftetekniken.se.

3 STARKA SKÄL ATT SPONSRA EN SKOLA

+ ”Det är kul att sponsra en skola som ligger i ens närhet. Där du själv kanske kan få möjlighet att se resultaten av det eleverna lärt sig.”
+ ”Det känns bra och givande att sponsra med ett utbildningsmaterial som riktar sig även till dem som är mer praktiskt lagda och visa att dessa kunskaper är lika värdefulla i samhället som de teoretiska.”
+ ”Det känns bra i hjärtat att kunna bidra och satsa på de människor som sedan ska ta över i vårt samhälle.”