Finurlig kvadrat som hjälper till vid inlärning av Enheter.