Komplett handledning som hjälper skolan igång med material och arbetssätt.