Spel med verktygsbilder där verktygen sätts ihop efter sina egenskaper.