Så fungerar Skelleftetekniken

Quickstart (pdf)

Skelleftetekniken sammanfattas på en kvart

Denna film ger en snabb bild av grundtankarna i material och arbetssätt. Klicka på länk ovan.

Pedagogen sätter sig in i Skellefteteknikens arbetssätt

Du som pedagog skaffar dig den kunskap du behöver om material och arbetssätt. Se våra filmer om det sociala spelet i klassen, arbetssätt och material. När era varor kommer, se och gör den Minikurs som hör till den uppsättning ni beställt. Prova materialet med en kollega helt enkelt.

Pedagogen delar in eleverna i väl genomtänkta par

Tänk noga igenom paren och sätt ihop dem så att individerna bidrar till varandras utveckling. Om du t ex sätter ihop två tysta elever kommer de till slut att börja prata. Se film om parindelningen på Skellefteteknikens usb.

Pedagogen berättar för eleverna vad som är viktigt i Skelleftetekniken

Skellefteteknikens usb finns information om hur man förbereder eleverna om vad som är viktigt:

1. Viktigaste uppgiften: Se till att din kompis har det bra. Lös er uppgift utan att ”ranta runt”.

2. Läs och lös uppgiften tillsammans.
Vad ska ni göra?
Gör det ni kommit överens om.
Dokumentera vad ni gör!
Städa efter er.

3. Stopptid. Ni kommer bara arbeta med denna låda under denna lektion, utnyttja tiden.
Blir ni färdiga med uppgiften jobbar ni mer med dokumentationen och ser till att eran kompis har det bra.

4. Eleverna arbetar

När klassen arbetat med Skelleftetekniken några lektioner kommer eleverna veta vad som förväntas av dem under denna lektion och de blir självgående. De arbetar med sin kompis och löser den uppgift som står på schemat i skolpärmen. Det är väldigt viktigt att de dokumenterar vad de kommer fram till. När alla arbetat klart med alla övningar (efter 15 veckor) får eleverna göra ett prov. Detta prov är inte för att poängbedöma eleverna utan för att pedagogen ska se vad eleverna tagit till sig för kunskaper. Bedöm inte provet med poäng, utan med positiva kommentarer.

5. Sammanfatta NO-materialet

Provet eleverna genomför när schemat är slut används som underlag för den sammanfattning du som lärare sen har med eleverna. Vid sammanfattningen inleder du med att prata om den sociala kompetensen, som är huvuduppgiften. För att sammanfatta ämneskunskapen har du proven och lektionernas upptäckter som underlag. Till din hjälp har du boken Naturlagarna samt Skellefteteknikens usb där du har små sammanfattningar till varje årskurs.