Skelleftetekniken arbetar med 3 kompetenser samtidigt

Social kompetens

I Grundskolan formas individerna av den grupp de placeras i. Gruppdynamiken blir extra kraftfull eftersom eleverna inte kan fly. Grundskolan är obligatorisk. Se hur det sociala samspelet fungerar och läs inlägg om Skolmiljön.

Ämneskunskap

Skellefteteknikens innehåll serveras i utmanande laborativa parövningar med anpassat arbetsmaterial där NO-Teknik tar en betydande plats. Se exempel på förklaringar med enkla ord och bilder. Vi integrerar kompetenser, färdigheter och teoretisk kunskap i samma arbetspass. Se hur i arbetsschemat.

Arbetsrutiner

Arbetssättet innebär fasta rutiner med frihet att hitta egna lösningar enbart med de givna förutsättningarna. Varje lektion begränsas till en laboration utan alternativ. Det stressar av eleverna och kar motivationen. Se exempel.

Bilder från nätet