Social kompetens och arbetsro till Grundskolan

Skapar socialt samspel och empati
Motverkar mobbing
Ökar motivationen i Grundskolans F-6

VARFÖR 14 min

HUR  1 min

Varför Skelleftetekniken?

Ismael Orgmets på Vallens miljöskola
får frågan.

Social kompetens

I Grundskolan formas individerna av den grupp de placeras i. Gruppdynamiken blir extra kraftfull eftersom eleverna inte kan fly. Grundskolan är obligatorisk. Se hur det sociala samspelet fungerar och läs inlägg om Skolmiljön.

Så fungerar grupper

Ämneskunskap

Skellefteteknikens innehåll serveras i utmanande laborativa parövningar med anpassat arbetsmaterial där NO-Teknik tar en betydande plats. Se exempel på förklaringar med enkla ord och bilder. Vi integrerar kompetenser, färdigheter och teoretisk kunskap i samma arbetspass. Se hur i arbetsschemat.

Ämneskunskap

Arbetsdisciplin

Arbetssättet innebär fasta rutiner med frihet att hitta egna lösningar enbart med de givna förutsättningarna. Varje lektion begränsas till en laboration utan alternativ. Det stressar av eleverna och kar motivationen. Se exempel.

Arbetsrutiner